தமிழ்

Romans 5:19 in Tamil

ரோமர் 5:19
அன்றியும் ஒரே மனுஷனுடைய கீழ்ப்படியாமையினாலே அநேகர் பாவிகளாக்கப்பட்டதுபோல, ஒருவருடைய கீழ்ப்படிதலினாலே அநேகர் நீதிமான்களாக்கப்படுவார்கள்.

Romans 5:19 in Other Translations

King James Version (KJV)

For as by one man’s disobedience many were made sinners, so by the obedience of one shall many be made righteous.

American Standard Version (ASV)

For as through the one man’s disobedience the many were made sinners, even so through the obedience of the one shall the many be made righteous.

Bible in Basic English (BBE)

Because, as numbers of men became sinners through the wrongdoing of one man, even so will great numbers get righteousness through the keeping of the word of God by one man.

Darby English Bible (DBY)

For as indeed by the disobedience of the one man the many have been constituted sinners, so also by the obedience of the one the many will be constituted righteous.

World English Bible (WEB)

For as through the one man’s disobedience many were made sinners, even so through the obedience of the one will many be made righteous.

Young’s Literal Translation (YLT)

for as through the disobedience of the one man, the many were constituted sinners: so also through the obedience of the one, shall the many be constituted righteous.

ரோமர் 5:19 in English

antiyum Orae Manushanutaiya Geelppatiyaamaiyinaalae Anaekar Paavikalaakkappattathupola, Oruvarutaiya Geelppatithalinaalae Anaekar Neethimaankalaakkappaduvaarkal.


Read Full Chapter : Romans 5