தமிழ்

Isaiah 26:19 in Tamil

ஏசாயா 26:19
மரித்த உம்முடையவர்கள் பிரேதமான என்னுடையவர்களோடேகூட எழுந்திருப்பார்கள்; மண்ணிலே தங்கியிருக்கிறவர்களே, விழித்துக் கெம்பீரியுங்கள்; உம்முடைய பனி பூண்டுகளின்மேல் பெய்யும் பனிபோல் இருக்கும்; மரித்தோரைப் பூமி புறப்படப் பண்ணும்.

Isaiah 26:19 in Other Translations

King James Version (KJV)

Thy dead men shall live, together with my dead body shall they arise. Awake and sing, ye that dwell in dust: for thy dew is as the dew of herbs, and the earth shall cast out the dead.

American Standard Version (ASV)

Thy dead shall live; my dead bodies shall arise. Awake and sing, ye that dwell in the dust; for thy dew is `as’ the dew of herbs, and the earth shall cast forth the dead.

Bible in Basic English (BBE)

Your dead will come back; their dead bodies will come to life again. Those in the dust, awaking from their sleep, will send out a song; for your dew is a dew of light, and the earth will give birth to the shades.

Darby English Bible (DBY)

Thy dead shall live, my dead bodies shall arise. Awake and sing in triumph, ye that dwell in dust; for thy dew is the dew of the morning, and the earth shall cast forth the dead.

World English Bible (WEB)

Your dead shall live; my dead bodies shall arise. Awake and sing, you who dwell in the dust; for your dew is [as] the dew of herbs, and the earth shall cast forth the dead.

Young’s Literal Translation (YLT)

`Thy dead live — My dead body they rise. Awake and sing, ye dwellers in the dust, For the dew of herbs `is’ thy dew, And the land of Rephaim thou causest to fall.

ஏசாயா 26:19 in English

mariththa Ummutaiyavarkal Piraethamaana Ennutaiyavarkalotaekooda Elunthiruppaarkal; Mannnnilae Thangiyirukkiravarkalae, Viliththuk Kempeeriyungal; Ummutaiya Pani Poonndukalinmael Peyyum Panipol Irukkum; Mariththoraip Poomi Purappadap Pannnum.


Read Full Chapter : Isaiah 26