தமிழ்

Acts 4:11 in Tamil

அப்போஸ்தலர் 4:11
வீடு கட்டுகிறவர்களாகிய உங்களால் அற்பமாய் எண்ணப்பட்ட அவரே மூலைக்குத் தலைக்கல்லானவர்.


அப்போஸ்தலர் 4:11 in English

veedu Kattukiravarkalaakiya Ungalaal Arpamaay Ennnappatta Avarae Moolaikkuth Thalaikkallaanavar.


Read Full Chapter : Acts 4