தமிழ்

Acts 4:1 in Tamil

அப்போஸ்தலர் 4:1
அவர்கள் ஜனங்களுடனே பேசிக்கொண்டிருக்கையில், ஆசாரியர்களும் தேவாலயத்துச் சேனைத்தலைவனும் சதுசேயரும் அவர்களிடத்தில் வந்து,

Acts 4:1 in Other Translations

King James Version (KJV)

And as they spake unto the people, the priests, and the captain of the temple, and the Sadducees, came upon them,

American Standard Version (ASV)

And as they spake unto the people, the priests and the captain of the temple and the Sadducees came upon them,

Bible in Basic English (BBE)

And while they were talking to the people, the priests and the captain of the Temple and the Sadducees came up to them,

Darby English Bible (DBY)

And as they were speaking to the people, the priests and captain of the temple and the Sadducees came upon them,

World English Bible (WEB)

As they spoke to the people, the priests and the captain of the temple and the Sadducees came to them,

Young’s Literal Translation (YLT)

And as they are speaking unto the people, there came to them the priests, and the magistrate of the temple, and the Sadducees —

அப்போஸ்தலர் 4:1 in English

avarkal Janangaludanae Paesikkonntirukkaiyil, Aasaariyarkalum Thaevaalayaththuch Senaiththalaivanum Sathuseyarum Avarkalidaththil Vanthu,


Read Full Chapter : Acts 4