தமிழ்

Acts 4:2 in Tamil

அப்போஸ்தலர் 4:2
அவர்கள் ஜனங்களுக்கு உபதேசிக்கிறதினாலும், இயேசுவை முன்னிட்டு, மரித்தோலிருந்து உயிர்த்தெழுதலைப் பிரசங்கிக்கிறதினாலும், சினங்கொண்டு,


அப்போஸ்தலர் 4:2 in English

avarkal Janangalukku Upathaesikkirathinaalum, Yesuvai Munnittu, Mariththolirunthu Uyirththeluthalaip Pirasangikkirathinaalum, Sinangaொnndu,


Read Full Chapter : Acts 4