தமிழ்

Acts 4:16 in Tamil

அப்போஸ்தலர் 4:16
இந்த மனுஷரை நாம் என்ன செய்யலாம்? எருசலேமில் எல்லாருக்கும் தெரிந்திருக்கிற வெளியரங்கமான அற்புதம் இவர்களால் செய்யப்பட்டதே, அதை நாம் இல்லையென்று சொல்லக்கூடாது.

Acts 4:16 in Other Translations

King James Version (KJV)

Saying, What shall we do to these men? for that indeed a notable miracle hath been done by them is manifest to all them that dwell in Jerusalem; and we cannot deny it.

American Standard Version (ASV)

saying, What shall we do to these men? for that indeed a notable miracle hath been wrought through them, is manifest to all that dwell in Jerusalem; and we cannot deny it.

Bible in Basic English (BBE)

Saying, What are we to do with these men? for certainly it is clear to all who are living in Jerusalem that a most important sign has been done by them, and it is not possible to say that it is not so.

Darby English Bible (DBY)

saying, What shall we do to these men? for that indeed an evident sign has come to pass through their means is manifest to all that inhabit Jerusalem, and we cannot deny it.

World English Bible (WEB)

saying, “What shall we do to these men? Because indeed a notable miracle has been done through them, as can be plainly seen by all who dwell in Jerusalem, and we can’t deny it.

Young’s Literal Translation (YLT)

saying, `What shall we do to these men? because that, indeed, a notable sign hath been done through them, to all those dwelling in Jerusalem `is’ manifest, and we are not able to deny `it’;

அப்போஸ்தலர் 4:16 in English

intha Manusharai Naam Enna Seyyalaam? Erusalaemil Ellaarukkum Therinthirukkira Veliyarangamaana Arputham Ivarkalaal Seyyappattathae, Athai Naam Illaiyentu Sollakkoodaathu.


Read Full Chapter : Acts 4