தமிழ்

Acts 4:31 in Tamil

அப்போஸ்தலர் 4:31
அவர்கள் ஜெபம்பண்ணினபோது அவர்கள் கூடியிருந்த இடம் அசைந்தது. அவர்களெல்லாரும் பரிசுத்த ஆவியினால் நிரப்பப்பட்டு, தேவவசனத்தைத் தைரிமாய்ச் சொன்னார்கள்.

Acts 4:31 in Other Translations

King James Version (KJV)

And when they had prayed, the place was shaken where they were assembled together; and they were all filled with the Holy Ghost, and they spake the word of God with boldness.

American Standard Version (ASV)

And when they had prayed, the place was shaken wherein they were gathered together; and they were all filled with the Holy Spirit, and they spake the word of God with boldness.

Bible in Basic English (BBE)

And when their prayer was ended, the place where they were was violently moved, and they all became full of the Holy Spirit, preaching the word of God without fear.

Darby English Bible (DBY)

And when they had prayed, the place in which they were assembled shook, and they were all filled with the Holy Spirit, and spoke the word of God with boldness.

World English Bible (WEB)

When they had prayed, the place was shaken where they were gathered together. They were all filled with the Holy Spirit, and they spoke the word of God with boldness.

Young’s Literal Translation (YLT)

And they having prayed, the place was shaken in which they were gathered together, and they were all filled with the Holy Spirit, and were speaking the word of God with freedom,

அப்போஸ்தலர் 4:31 in English

avarkal Jepampannnninapothu Avarkal Kootiyiruntha Idam Asainthathu. Avarkalellaarum Parisuththa Aaviyinaal Nirappappattu, Thaevavasanaththaith Thairimaaych Sonnaarkal.


Read Full Chapter : Acts 4