தமிழ்

Acts 4:37 in Tamil

அப்போஸ்தலர் 4:37
தனக்கு உண்டாயிருந்த நிலத்தைவிற்று, அதின் கிரயத்தைக் கொண்டுவந்து, அப்போஸ்தலருடைய பாதத்திலே வைத்தான்.


அப்போஸ்தலர் 4:37 in English

thanakku Unndaayiruntha Nilaththaivittu, Athin Kirayaththaik Konnduvanthu, Apposthalarutaiya Paathaththilae Vaiththaan.


Read Full Chapter : Acts 4