தமிழ்

Acts 4:24 in Tamil

அப்போஸ்தலர் 4:24
அவர்கள் அதைக் கேட்டு, ஒருமனப்பட்டு தேவனை நோக்கிச் சத்தமிட்டு: கர்த்தாவே, நீர் வானத்தையும் பூமியையும் சமுத்திரத்தையும் அவைகளிலுள்ள யாவற்றையும் உண்டாக்கின தேவனாயிருக்கிறீர்.

Acts 4:24 in Other Translations

King James Version (KJV)

And when they heard that, they lifted up their voice to God with one accord, and said, Lord, thou art God, which hast made heaven, and earth, and the sea, and all that in them is:

American Standard Version (ASV)

And they, when they heard it, lifted up their voice to God with one accord, and said, O Lord, thou that didst make the heaven and the earth and the sea, and all that in them is:

Bible in Basic English (BBE)

And hearing it, they all, with one mind, made prayer to God and said, O Lord, maker of heaven and earth and the sea and all things in them:

Darby English Bible (DBY)

And they, having heard [it], lifted up [their] voice with one accord to God, and said, Lord, *thou* art the God who made the heaven and the earth and the sea, and all that is in them;

World English Bible (WEB)

When they heard it, they lifted up their voice to God with one accord, and said, “O Lord, you are God, who made the heaven, the earth, the sea, and all that is in them;

Young’s Literal Translation (YLT)

and they having heard, with one accord did lift up the voice unto God, and said, `Lord, thou `art’ God, who didst make the heaven, and the earth, and the sea, and all that `are’ in them,

அப்போஸ்தலர் 4:24 in English

avarkal Athaik Kaettu, Orumanappattu Thaevanai Nnokkich Saththamittu: Karththaavae, Neer Vaanaththaiyum Poomiyaiyum Samuththiraththaiyum Avaikalilulla Yaavattaைyum Unndaakkina Thaevanaayirukkireer.


Read Full Chapter : Acts 4