தமிழ்

Acts 4:23 in Tamil

அப்போஸ்தலர் 4:23
அவர்கள் விடுதலையாக்கப்பட்டபின்பு, தங்களைச் சேர்ந்தவர்களிடத்தில் வந்து, பிரதான ஆசாரியர்களும் மூப்பர்களும் தங்களுக்குச் சொன்ன யாவையும் அறிவித்தார்கள்.


அப்போஸ்தலர் 4:23 in English

avarkal Viduthalaiyaakkappattapinpu, Thangalaich Sernthavarkalidaththil Vanthu, Pirathaana Aasaariyarkalum Moopparkalum Thangalukkuch Sonna Yaavaiyum Ariviththaarkal.


Read Full Chapter : Acts 4