தமிழ்

Acts 4:28 in Tamil

அப்போஸ்தலர் 4:28
ஏரோதும் பொந்தியுபிலாத்தும், புறஜாதிகளோடும் இஸ்ரவேல் ஜனங்களோடுங்கூட, நீர் அபிஷேகம்பண்ணின உம்முடைய பரிசுத்த பிள்ளையாகிய இயேசுவுக்கு விரோதமாய், மெய்யாகவே கூட்டங்கூடினார்கள்.

Acts 4:28 in Other Translations

King James Version (KJV)

For to do whatsoever thy hand and thy counsel determined before to be done.

American Standard Version (ASV)

to do whatsoever thy hand and thy council foreordained to come to pass.

Bible in Basic English (BBE)

To do that which had been fixed before by your hand and your purpose.

Darby English Bible (DBY)

to do whatever thy hand and thy counsel had determined before should come to pass.

World English Bible (WEB)

to do whatever your hand and your council foreordained to happen.

Young’s Literal Translation (YLT)

to do whatever Thy hand and Thy counsel did determine before to come to pass.

அப்போஸ்தலர் 4:28 in English

aerothum Ponthiyupilaaththum, Purajaathikalodum Isravael Janangalodungaூda, Neer Apishaekampannnnina Ummutaiya Parisuththa Pillaiyaakiya Yesuvukku Virothamaay, Meyyaakavae Koottangaூtinaarkal.


Read Full Chapter : Acts 4