தமிழ்

Acts 13:27 in Tamil

அப்போஸ்தலர் 13:27
எருசலேமில் குடியிருக்கிறவர்களும் அவர்கள் அதிகாரிகளும் அவரை அறியாமலும், ஓய்வுநாள்தோறும் வாசிக்கப்படுகிற தீர்க்கதரிசிகளின் வாக்கியங்களை அறியாமலும், அவரை ஆக்கினைக்குள்ளாகத் தீர்த்ததினால் அந்த வாக்கியங்களை நிறைவேற்றினார்கள்.

Acts 13:27 in Other Translations

King James Version (KJV)

For they that dwell at Jerusalem, and their rulers, because they knew him not, nor yet the voices of the prophets which are read every sabbath day, they have fulfilled them in condemning him.

American Standard Version (ASV)

For they that dwell in Jerusalem, and their rulers, because they knew him not, nor the voices of the prophets which are read every sabbath, fulfilled `them’ by condemning `him’.

Bible in Basic English (BBE)

For the men of Jerusalem and their rulers, having no knowledge of him, or of the sayings of the prophets which come to their ears every Sabbath day, gave effect to them by judging him.

Darby English Bible (DBY)

for those who dwell in Jerusalem, and their rulers, not having known him, have fulfilled also the voices of the prophets which are read on every sabbath, [by] judging [him].

World English Bible (WEB)

For those who dwell in Jerusalem, and their rulers, because they didn’t know him, nor the voices of the prophets which are read every Sabbath, fulfilled them by condemning him.

Young’s Literal Translation (YLT)

for those dwelling in Jerusalem, and their chiefs, this one not having known, also the voices of the prophets, which every sabbath are being read — having judged `him’ — did fulfill,

அப்போஸ்தலர் 13:27 in English

erusalaemil Kutiyirukkiravarkalum Avarkal Athikaarikalum Avarai Ariyaamalum, Oyvunaalthorum Vaasikkappadukira Theerkkatharisikalin Vaakkiyangalai Ariyaamalum, Avarai Aakkinaikkullaakath Theerththathinaal Antha Vaakkiyangalai Niraivaettinaarkal.


Read Full Chapter : Acts 13