தமிழ்

Acts 13:48 in Tamil

அப்போஸ்தலர் 13:48
புறஜாதியார் அதைக் கேட்டுச் சந்தோஷப்பட்டு, கர்த்தருடைய வசனத்தை மகிமைப்படுத்தினார்கள். நித்திய ஜீவனுக்கு நியமிக்கப்பட்டவர்கள் எவர்களோ அவர்கள் விசுவாசித்தார்கள்.

Acts 13:48 in Other Translations

King James Version (KJV)

And when the Gentiles heard this, they were glad, and glorified the word of the Lord: and as many as were ordained to eternal life believed.

American Standard Version (ASV)

And as the Gentiles heard this, they were glad, and glorified the word of God: and as many as were ordained to eternal life believed.

Bible in Basic English (BBE)

And the Gentiles, hearing this, were glad and gave glory to the word of God: and those marked out by God for eternal life had faith.

Darby English Bible (DBY)

And [those of] the nations, hearing it, rejoiced, and glorified the word of the Lord, and believed, as many as were ordained to eternal life.

World English Bible (WEB)

As the Gentiles heard this, they were glad, and glorified the word of God. As many as were appointed to eternal life believed.

Young’s Literal Translation (YLT)

And the nations hearing were glad, and were glorifying the word of the Lord, and did believe — as many as were appointed to life age-during;

அப்போஸ்தலர் 13:48 in English

purajaathiyaar Athaik Kaettuch Santhoshappattu, Karththarutaiya Vasanaththai Makimaippaduththinaarkal. Niththiya Jeevanukku Niyamikkappattavarkal Evarkalo Avarkal Visuvaasiththaarkal.


Read Full Chapter : Acts 13