தமிழ்

Luke 20:16 in Tamil

லூக்கா 20:16
அவன் வந்து அந்தத் தோட்டக்காரரைச் சங்கரித்து, திராட்சத்தோட்டத்தை வேறு தோட்டக்காரரிடத்தில் கொடுப்பான் அல்லவா என்றார். அவர்கள் அதைக்கேட்டு, அப்படியாகாதிருப்பதாக என்றார்கள்.


லூக்கா 20:16 in English

avan Vanthu Anthath Thottakkaararaich Sangariththu, Thiraatchaththottaththai Vaetru Thottakkaararidaththil Koduppaan Allavaa Entar. Avarkal Athaikkaettu, Appatiyaakaathiruppathaaka Entarkal.


Read Full Chapter : Luke 20