தமிழ்

Ezekiel 2:6 in Tamil

எசேக்கியேல் 2:6
மனுபுத்திரனே; நீ அவர்களுக்குப் பயப்படவேண்டாம்; அவர்கள் வார்த்தைகளுக்கும் அஞ்சவேண்டாம்; நெரிஞ்சில்களுக்குள்ளும் முள்ளுகளுக்குள்ளும் நீ தங்கியிருந்தாலும், நீ அவர்கள் வார்த்தைகளுக்குப் பயப்படாமலும் அவர்கள் முகத்துக்குக் கலங்காமலுமிரு; அவர்கள் கலகவீட்டார்.

Ezekiel 2:6 in Other Translations

King James Version (KJV)

And thou, son of man, be not afraid of them, neither be afraid of their words, though briers and thorns be with thee, and thou dost dwell among scorpions: be not afraid of their words, nor be dismayed at their looks, though they be a rebellious house.

American Standard Version (ASV)

And thou, son of man, be not afraid of them, neither be afraid of their words, though briers and thorns are with thee, and thou dost dwell among scorpions: be not afraid of their words, nor be dismayed at their looks, though they are a rebellious house.

Bible in Basic English (BBE)

And you, son of man, have no fear of them or of their words, even if sharp thorns are round you and you are living among scorpions: have no fear of their words and do not be overcome by their looks, for they are an uncontrolled people.

Darby English Bible (DBY)

And thou, son of man, be not afraid of them, and be not afraid of their words; for briars and thorns are with thee, and thou dwellest among scorpions: be not afraid of their words, and be not dismayed at their faces; for they are a rebellious house.

World English Bible (WEB)

You, son of man, don’t be afraid of them, neither be afraid of their words, though briers and thorns are with you, and you do dwell among scorpions: don’t be afraid of their words, nor be dismayed at their looks, though they are a rebellious house.

Young’s Literal Translation (YLT)

`And thou, son of man, thou art not afraid of them, yea, of their words thou art not afraid, for briers and thorns are with thee, and near scorpions thou art dwelling, of their words thou art not afraid, and of their faces thou art not affrighted, for they `are’ a rebellious house,

எசேக்கியேல் 2:6 in English

manupuththiranae; Nee Avarkalukkup Payappadavaenndaam; Avarkal Vaarththaikalukkum Anjavaenndaam; Nerinjilkalukkullum Mullukalukkullum Nee Thangiyirunthaalum, Nee Avarkal Vaarththaikalukkup Payappadaamalum Avarkal Mukaththukkuk Kalangaamalumiru; Avarkal Kalakaveettar.


Read Full Chapter : Ezekiel 2