தமிழ்

Ezekiel 3:26 in Tamil

எசேக்கியேல் 3:26
நான் உன் நாவை உன் மேல் வாயோடே ஒட்டிக்கொள்ளப்பண்ணுவேன்; நீ அவர்களைக் கடிந்துகொள்ளுகிற மனுஷனாயிராமல், ஊமையனாயிருப்பாய்; அவர்கள் கலகவீட்டார்.


எசேக்கியேல் 3:26 in English

naan Un Naavai Un Mael Vaayotae Ottikkollappannnuvaen; Nee Avarkalaik Katinthukollukira Manushanaayiraamal, Oomaiyanaayiruppaay; Avarkal Kalakaveettar.


Read Full Chapter : Ezekiel 3