தமிழ்

Amos 8:11 in Tamil

ஆமோஸ் 8:11
இதோ, நான் தேசத்தின்மேல் பஞ்சத்தை அனுப்பும் நாட்கள் வரும்; ஆகாரக் குறைவினால் உண்டாகிய பஞ்சமல்ல, ஜலக்குறைவினால் உண்டாகிய தாகமுமல்ல, கர்த்தருடைய வசனம் கேட்கக் கிடையாத பஞ்சத்தை அனுப்புவேன் என்று கர்த்தராகிய ஆண்டவர் சொல்லுகிறார்.

Amos 8:11 in Other Translations

King James Version (KJV)

Behold, the days come, saith the Lord GOD, that I will send a famine in the land, not a famine of bread, nor a thirst for water, but of hearing the words of the LORD:

American Standard Version (ASV)

Behold, the days come, saith the Lord Jehovah, that I will send a famine in the land, not a famine of bread, nor a thirst for water, but of hearing the words of Jehovah.

Bible in Basic English (BBE)

See, the days are coming, says the Lord God, when I will send times of great need on the land, not need of food or desire for water, but for hearing the words of the Lord.

Darby English Bible (DBY)

Behold, days come, saith the Lord Jehovah, when I will send a famine in the land; not a famine of bread, nor a thirst for water, but of hearing the words of Jehovah.

World English Bible (WEB)

Behold, the days come,” says the Lord Yahweh, “That I will send a famine in the land, Not a famine of bread, Nor a thirst for water, But of hearing the words of Yahweh.

Young’s Literal Translation (YLT)

Lo, days are coming, An affirmation of the Lord Jehovah, And I have sent a famine into the land, Not a famine of bread, nor a thirst of water But of hearing the words of Jehovah.

ஆமோஸ் 8:11 in English

itho, Naan Thaesaththinmael Panjaththai Anuppum Naatkal Varum; Aakaarak Kuraivinaal Unndaakiya Panjamalla, Jalakkuraivinaal Unndaakiya Thaakamumalla, Karththarutaiya Vasanam Kaetkak Kitaiyaatha Panjaththai Anuppuvaen Entu Karththaraakiya Aanndavar Sollukiraar.


Read Full Chapter : Amos 8