தமிழ்

Amos 8:10 in Tamil

ஆமோஸ் 8:10
உங்கள் பண்டிகைகளைத் துக்கிப்பாகவும், உங்கள் பாட்டுகளையெல்லாம் புலம்பலாகவும் மாறப்பண்ணி, சகல அரைகளிலும் இரட்டையும், சகல தலைகளிலும் மொட்டையையும் வருவித்து அவர்களுடைய துக்கிப்பை ஒரே பிள்ளைக்காகத் துக்கிக்கிற துக்கிப்புக்குச் சமானமாக்கி, அவர்களுடைய முடிவைக் கசப்பான நாளாக்குவேன் என்று கர்த்தராகிய ஆண்டவர் சொல்லுகிறார்.

Amos 8:10 in Other Translations

King James Version (KJV)

And I will turn your feasts into mourning, and all your songs into lamentation; and I will bring up sackcloth upon all loins, and baldness upon every head; and I will make it as the mourning of an only son, and the end thereof as a bitter day.

American Standard Version (ASV)

And I will turn your feasts into mourning, and all your songs into lamentation; and I will bring sackcloth upon all loins, and baldness upon every head; and I will make it as the mourning for an only son, and the end thereof as a bitter day.

Bible in Basic English (BBE)

Your feasts will be turned into sorrow and all your melody into songs of grief; everyone will be clothed with haircloth, and the hair of every head will be cut; I will make the weeping like that for an only son, and the end of it like a bitter day.

Darby English Bible (DBY)

And I will turn your feasts into mourning, and all your songs into lamentation; and I will bring up sackcloth upon all loins, and baldness upon every head; and I will make it as the mourning for an only [son], and the end thereof as a bitter day.

World English Bible (WEB)

I will turn your feasts into mourning, And all your songs into lamentation; And I will make you wear sackcloth on all your bodies, And baldness on every head. I will make it like the mourning for an only son, And the end of it like a bitter day.

Young’s Literal Translation (YLT)

And have turned your festivals to mourning, And all your songs to lamentation, And caused sackcloth to come up on all loins, And on every head — baldness, And made it as a mourning `of’ an only one, And its latter end as a day of bitterness.

ஆமோஸ் 8:10 in English

ungal Panntikaikalaith Thukkippaakavum, Ungal Paattukalaiyellaam Pulampalaakavum Maarappannnni, Sakala Araikalilum Irattaைyum, Sakala Thalaikalilum Mottaைyaiyum Varuviththu Avarkalutaiya Thukkippai Orae Pillaikkaakath Thukkikkira Thukkippukkuch Samaanamaakki, Avarkalutaiya Mutivaik Kasappaana Naalaakkuvaen Entu Karththaraakiya Aanndavar Sollukiraar.


Read Full Chapter : Amos 8