தமிழ்

Daniel 5:4 in Tamil

தானியேல் 5:4
அவர்கள் திராட்சரம் குடித்து, பொன்னும் வெள்ளியும் வெண்கலமும் இரும்பும் மரமும் கல்லுமாகிய தேவர்களைப் புகழ்ந்தார்கள்.

Daniel 5:4 in Other Translations

King James Version (KJV)

They drank wine, and praised the gods of gold, and of silver, of brass, of iron, of wood, and of stone.

American Standard Version (ASV)

They drank wine, and praised the gods of gold, and of silver, of brass, of iron, of wood, and of stone.

Bible in Basic English (BBE)

They took their wine and gave praise to the gods of gold and silver, of brass and iron and wood and stone.

Darby English Bible (DBY)

They drank wine, and praised the gods of gold and of silver, of brass, of iron, of wood, and of stone.

World English Bible (WEB)

They drank wine, and praised the gods of gold, and of silver, of brass, of iron, of wood, and of stone.

Young’s Literal Translation (YLT)

they have drunk wine, and have praised the gods of gold, and of silver, of brass, of iron, of wood, and of stone.

தானியேல் 5:4 in English

avarkal Thiraatcharam Kutiththu, Ponnum Velliyum Vennkalamum Irumpum Maramum Kallumaakiya Thaevarkalaip Pukalnthaarkal.


Read Full Chapter : Daniel 5