தமிழ்

Daniel 5:5 in Tamil

தானியேல் 5:5
அந்நேரத்திலே மனுஷர் கைவிரல்கள் தோன்றி விளக்குக்கு எதிராக ராஜ அரமனையின் சாந்து பூசப்பட்ட சுவரிலே எழுதிற்று; எழுதின அந்தக் கையுறுப்பை ராஜா கண்டான்.

Daniel 5:5 in Other Translations

King James Version (KJV)

In the same hour came forth fingers of a man’s hand, and wrote over against the candlestick upon the plaister of the wall of the king’s palace: and the king saw the part of the hand that wrote.

American Standard Version (ASV)

In the same hour came forth the fingers of a man’s hand, and wrote over against the candlestick upon the plaster of the wall of the king’s palace: and the king saw the part of the hand that wrote.

Bible in Basic English (BBE)

In that very hour the fingers of a man’s hand were seen, writing opposite the support for the light on the white wall of the king’s house, and the king saw the part of the hand which was writing.

Darby English Bible (DBY)

In the same hour came forth fingers of a man’s hand, and wrote over against the candlestick upon the plaster of the wall of the king’s palace: and the king saw the part of the hand that wrote.

World English Bible (WEB)

In the same hour came forth the fingers of a man’s hand, and wrote over against the lampstand on the plaster of the wall of the king’s palace: and the king saw the part of the hand that wrote.

Young’s Literal Translation (YLT)

In that hour come forth have fingers of a man’s hand, and they are writing over-against the candlestick, on the plaster of the wall of the king’s palace: and the king is seeing the extremity of the hand that is writing;

தானியேல் 5:5 in English

annaeraththilae Manushar Kaiviralkal Thonti Vilakkukku Ethiraaka Raaja Aramanaiyin Saanthu Poosappatta Suvarilae Eluthittu; Eluthina Anthak Kaiyuruppai Raajaa Kanndaan.


Read Full Chapter : Daniel 5