தமிழ்

1 Thessalonians 5:2 in Tamil

1 தெசலோனிக்கேயர் 5:2
இரவிலே திருடன் வருகிறவிதமாய்க் கர்த்தருடைய நாள் வருமென்று நீங்களே நன்றாய் அறிந்திருக்கிறீர்கள்.


1 தெசலோனிக்கேயர் 5:2 in English

iravilae Thirudan Varukiravithamaayk Karththarutaiya Naal Varumentu Neengalae Nantay Arinthirukkireerkal.


Read Full Chapter : 1 Thessalonians 5