தமிழ்

Mark 13:34 in Tamil

மாற்கு 13:34
ஒருமனுஷன் தன் வீட்டைவிட்டு, புறதேசத்துக்குப்போக எத்தனிக்கும்போது, தன் ஊழியக்காரருக்கு அதிகாரங்கொடுத்து, அவனவனுக்குத் தன் தன் வேலையையும் நியமித்து, விழித்திருக்கும்படிக்குக் காவல்காரனுக்குக் கற்பிப்பான்.

FavoriteLoadingAdd to favorites

Mark 13:34 in Other Translations

King James Version (KJV)

For the Son of Man is as a man taking a far journey, who left his house, and gave authority to his servants, and to every man his work, and commanded the porter to watch.

American Standard Version (ASV)

`It is’ as `when’ a man, sojourning in another country, having left his house, and given authority to his servants, to each one his work, commanded also the porter to watch.

Bible in Basic English (BBE)

It is as when a man who is in another country for a time, having gone away from his house, and given authority to his servants and to everyone his work, gives the porter an order to keep watch.

Darby English Bible (DBY)

[it is] as a man gone out of the country, having left his house and given to his bondmen the authority, and to each one his work, and commanded the doorkeeper that he should watch.

World English Bible (WEB)

“It is like a man, traveling to another country, having left his house, and given authority to his servants, and to each one his work, and also commanded the doorkeeper to keep watch.

Young’s Literal Translation (YLT)

as a man who is gone abroad, having left his house, and given to his servants the authority, and to each one his work, did command also the porter that he may watch;

மாற்கு 13:34 in English

orumanushan Than Veettaைvittu, Purathaesaththukkuppoka Eththanikkumpothu, Than Ooliyakkaararukku Athikaarangaொduththu, Avanavanukkuth Than Than Vaelaiyaiyum Niyamiththu, Viliththirukkumpatikkuk Kaavalkaaranukkuk Karpippaan.


Read Full Chapter : Mark 13