தமிழ்

Daniel 4:37 in Tamil

தானியேல் 4:37
ஆகையால் நேபுகாத்நேச்சாராகிய நான் பரலோகத்தின் ராஜாவைப் புகழ்ந்து, உயர்த்தி மகிமைப்படுத்துகிறேன்; அவருடைய கிரியைகளெல்லாம் சத்தியமும், அவருடைய வழிகள் நியாயமுமானவைகள் அகந்தையாய் நடக்கிறவர்களைத் தாழ்த்த அவராலே ஆகும் என்று எழுதினான்.

Daniel 4:37 in Other Translations

King James Version (KJV)

Now I Nebuchadnezzar praise and extol and honour the King of heaven, all whose works are truth, and his ways judgment: and those that walk in pride he is able to abase.

American Standard Version (ASV)

Now I, Nebuchadnezzar, praise and extol and honor the King of heaven; for all his works are truth, and his ways justice; and those that walk in pride he is able to abase.

Bible in Basic English (BBE)

Now I, Nebuchadnezzar, give worship and praise and honour to the King of heaven; for all his works are true and his ways are right: and those who go in pride he is able to make low.

Darby English Bible (DBY)

Now I Nebuchadnezzar praise and extol and honour the King of the heavens, all whose works are truth, and his paths judgment: and those that walk in pride he is able to abase.

World English Bible (WEB)

Now I, Nebuchadnezzar, praise and extol and honor the King of heaven; for all his works are truth, and his ways justice; and those who walk in pride he is able to abase.

Young’s Literal Translation (YLT)

`Now, I, Nebuchadnezzar, am praising and exalting and honouring the King of the heavens, for all His works `are’ truth, and His paths judgment, and those walking in pride He is able to humble.’

தானியேல் 4:37 in English

aakaiyaal Naepukaathnaechchaாraakiya Naan Paralokaththin Raajaavaip Pukalnthu, Uyarththi Makimaippaduththukiraen; Avarutaiya Kiriyaikalellaam Saththiyamum, Avarutaiya Valikal Niyaayamumaanavaikal Akanthaiyaay Nadakkiravarkalaith Thaalththa Avaraalae Aakum Entu Eluthinaan.


Read Full Chapter : Daniel 4