தமிழ்

Matthew 11:25 in Tamil

மத்தேயு 11:25
அந்தச் சமயத்தில் இயேசு சொன்னது: பிதாவே! வானத்துக்கும் பூமிக்கும் ஆண்டவரே! இவைகளை ஞானிகளுக்கும் கல்விமான்களுக்கும் மறைத்து, பாலகருக்கு வெளிப்படுத்தினபடியால் உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன்.

Matthew 11:25 in Other Translations

King James Version (KJV)

At that time Jesus answered and said, I thank thee, O Father, Lord of heaven and earth, because thou hast hid these things from the wise and prudent, and hast revealed them unto babes.

American Standard Version (ASV)

At that season Jesus answered and said, I thank thee, O Father, Lord of heaven and earth, that thou didst hide these things from the wise and understanding, and didst reveal them unto babes:

Bible in Basic English (BBE)

At that time Jesus made answer and said, I give praise to you, O Father, Lord of heaven and earth, because you have kept these things secret from the wise and the men of learning, and have made them clear to little children.

Darby English Bible (DBY)

At that time, Jesus answering said, I praise thee, Father, Lord of the heaven and of the earth, that thou hast hid these things from the wise and prudent, and hast revealed them to babes.

World English Bible (WEB)

At that time, Jesus answered, “I thank you, Father, Lord of heaven and earth, that you hid these things from the wise and understanding, and revealed them to infants.

Young’s Literal Translation (YLT)

At that time Jesus answering said, `I do confess to Thee, Father, Lord of the heavens and of the earth, that thou didst hide these things from wise and understanding ones, and didst reveal them to babes.

மத்தேயு 11:25 in English

anthach Samayaththil Yesu Sonnathu: Pithaavae! Vaanaththukkum Poomikkum Aanndavarae! Ivaikalai Njaanikalukkum Kalvimaankalukkum Maraiththu, Paalakarukku Velippaduththinapatiyaal Ummai Sthoththirikkiraen.


Read Full Chapter : Matthew 11