Matthew 11:24 in Tamil

மத்தேயு 11:24
நியாயத்தீர்ப்பு நாளிலே உனக்கு நேரிடுவதைப்பார்க்கிலும் சோதோம் நாட்டிற்கு நேரிடுவது இலகுவாயிருக்குமென்று உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன்.


மத்தேயு 11:24 in English

niyaayaththeerppu Naalilae Unakku Naeriduvathaippaarkkilum Sothom Naattirku Naeriduvathu Ilakuvaayirukkumentu Ungalukkuch Sollukiraen.


Read Full Chapter : Matthew 11