தமிழ்

Lamentations 4:6 in Tamil

புலம்பல் 4:6
கைச்செய்கை இல்லாமல் ஒரு நிமிஷத்திலே கவிழ்க்கப்பட்ட சோதோமின் பாவத்துக்கு வந்த தண்டனையைப் பார்க்கிலும் என் ஜனமாகிய குமாரத்தியின் அக்கிரமத்துக்கு வந்த தண்டனை பெரிதாயிருக்கிறது.

Lamentations 4:6 in Other Translations

King James Version (KJV)

For the punishment of the iniquity of the daughter of my people is greater than the punishment of the sin of Sodom, that was overthrown as in a moment, and no hands stayed on her.

American Standard Version (ASV)

For the iniquity of the daughter of my people is greater than the sin of Sodom, That was overthrown as in a moment, and no hands were laid upon her.

Bible in Basic English (BBE)

For the punishment of the daughter of my people is greater than the punishment of Sodom, which was overturned suddenly without any hand falling on her.

Darby English Bible (DBY)

And the punishment of the iniquity of the daughter of my people is greater than the reward of the sin of Sodom, which was overthrown as in a moment, and no hands were violently laid upon her.

World English Bible (WEB)

For the iniquity of the daughter of my people is greater than the sin of Sodom, That was overthrown as in a moment, and no hands were laid on her.

Young’s Literal Translation (YLT)

And greater is the iniquity of the daughter of my people, Than the sin of Sodom, That was overturned as `in’ a moment, And no hands were stayed on her.

புலம்பல் 4:6 in English

kaichcheykai Illaamal Oru Nimishaththilae Kavilkkappatta Sothomin Paavaththukku Vantha Thanndanaiyaip Paarkkilum En Janamaakiya Kumaaraththiyin Akkiramaththukku Vantha Thanndanai Perithaayirukkirathu.


Read Full Chapter : Lamentations 4