தமிழ்

Lamentations 4:2 in Tamil

புலம்பல் 4:2
ஐயோ! தங்கத்துக்கொப்பான விலையேறப்பெற்ற சீயோன் குமாரர் குயவனுடைய கைவேலையான மண்பாண்டங்களாய் எண்ணப்படுகிறார்களே.

Lamentations 4:2 in Other Translations

King James Version (KJV)

The precious sons of Zion, comparable to fine gold, how are they esteemed as earthen pitchers, the work of the hands of the potter!

American Standard Version (ASV)

The precious sons of Zion, comparable to fine gold, How are they esteemed as earthen pitchers, the work of the hands of the potter!

Bible in Basic English (BBE)

The valued sons of Zion, whose price was the best gold, are looked on as vessels of earth, the work of the hands of the potter!

Darby English Bible (DBY)

The sons of Zion, so precious, comparable to fine gold, how are they esteemed as earthen pitchers, the work of the hands of the potter!

World English Bible (WEB)

The precious sons of Zion, comparable to fine gold, How are they esteemed as earthen pitchers, the work of the hands of the potter!

Young’s Literal Translation (YLT)

The precious sons of Zion, Who are comparable with fine gold, How have they been reckoned earthen bottles, Work of the hands of a potter.

புலம்பல் 4:2 in English

aiyo! Thangaththukkoppaana Vilaiyaerappetta Seeyon Kumaarar Kuyavanutaiya Kaivaelaiyaana Mannpaanndangalaay Ennnappadukiraarkalae.


Read Full Chapter : Lamentations 4