தமிழ்

Lamentations 4:15 in Tamil

புலம்பல் 4:15
விலகுங்கள், தீட்டுப்பட்டவர்களே, தொடாமல் விலகுங்கள், விலகுங்கள், என்று அவர்களை நோக்கிக் கூப்பிட்டார்கள்; மெய்யாய்ப் பறந்தோடி அலைந்து போனார்கள்; இனித் தங்கித் தரிக்கமாட்டார்கள் என்று புறஜாதிகளுக்குள்ளே சொல்லப்பட்டது.

Lamentations 4:15 in Other Translations

King James Version (KJV)

They cried unto them, Depart ye; it is unclean; depart, depart, touch not: when they fled away and wandered, they said among the heathen, They shall no more sojourn there.

American Standard Version (ASV)

Depart ye, they cried unto them, Unclean! depart, depart, touch not! When they fled away and wandered, men said among the nations, They shall no more sojourn `here’.

Bible in Basic English (BBE)

Away! unclean! they were crying out to them, Away! away! let there be no touching: when they went away in flight and wandering, men said among the nations, There is no further resting-place for them.

Darby English Bible (DBY)

They cried unto them, Depart! Unclean! Depart! depart, touch not! When they fled away, and wandered about, it was said among the nations, They shall no more sojourn [there].

World English Bible (WEB)

Depart you, they cried to them, Unclean! depart, depart, don’t touch! When they fled away and wandered, men said among the nations, They shall no more sojourn [here].

Young’s Literal Translation (YLT)

`Turn aside — unclean,’ they called to them, `Turn aside, turn aside, touch not,’ For they fled — yea, they have wandered, They have said among nations: `They do not add to sojourn.’

புலம்பல் 4:15 in English

vilakungal, Theettuppattavarkalae, Thodaamal Vilakungal, Vilakungal, Entu Avarkalai Nnokkik Kooppittarkal; Meyyaayp Paranthoti Alainthu Ponaarkal; Inith Thangith Tharikkamaattarkal Entu Purajaathikalukkullae Sollappattathu.


Read Full Chapter : Lamentations 4