தமிழ்

Daniel 2:23 in Tamil

தானியேல் 2:23
என் பிதாக்களின் தேவனே, நீர் எனக்கு ஞானமும் வல்லமையும் கொடுத்து, நாங்கள் உம்மிடத்தில் வேண்டிக்கொண்டதை இப்பொழுது எனக்கு அறிவித்து, ராஜாவின் காரியத்தை எங்களுக்குத் தெரிவித்தபடியினால் உம்மைத் துதித்துப் புகழுகிறேன் என்றான்.

Daniel 2:23 in Other Translations

King James Version (KJV)

I thank thee, and praise thee, O thou God of my fathers, who hast given me wisdom and might, and hast made known unto me now what we desired of thee: for thou hast now made known unto us the king’s matter.

American Standard Version (ASV)

I thank thee, and praise thee, O thou God of my fathers, who hast given me wisdom and might, and hast now made known unto me what we desired of thee; for thou hast made known unto us the king’s matter.

Bible in Basic English (BBE)

I give you praise and worship, O God of my fathers, who have given me wisdom and strength, and have now made clear to me what we were requesting from you: for you have given us knowledge of the king’s business.

Darby English Bible (DBY)

I thank thee, and I praise thee, O God of my fathers, Who hast given me wisdom and might, And hast made known unto me already what we desired of thee; For thou hast made known unto us the king’s matter.

World English Bible (WEB)

I thank you, and praise you, you God of my fathers, who have given me wisdom and might, and have now made known to me what we desired of you; for you have made known to us the king’s matter.

Young’s Literal Translation (YLT)

Thee, O God of my fathers, I am thanking and praising, for wisdom and might Thou hast given to me; and now, Thou hast caused me to know that which we have sought from Thee, for the king’s matter Thou hast caused us to know.’

தானியேல் 2:23 in English

en Pithaakkalin Thaevanae, Neer Enakku Njaanamum Vallamaiyum Koduththu, Naangal Ummidaththil Vaenntikkonndathai Ippoluthu Enakku Ariviththu, Raajaavin Kaariyaththai Engalukkuth Theriviththapatiyinaal Ummaith Thuthiththup Pukalukiraen Entan.


Read Full Chapter : Daniel 2