தமிழ்

Daniel 2:22 in Tamil

தானியேல் 2:22
அவரே ஆழமும் மறைபொருளுமானதை வெளிப்படுத்துகிறவர்; இருளிலிருக்கிறதை அவர் அறிவார்; வெளிச்சம் அவரிடத்தில் தங்கும்.

Daniel 2:22 in Other Translations

King James Version (KJV)

He revealeth the deep and secret things: he knoweth what is in the darkness, and the light dwelleth with him.

American Standard Version (ASV)

he revealeth the deep and secret things; he knoweth what is in the darkness, and the light dwelleth with him.

Bible in Basic English (BBE)

He is the unveiler of deep and secret things: he has knowledge of what is in the dark, and the light has its living-place with him.

Darby English Bible (DBY)

It is he that revealeth the deep and secret things; He knoweth what is in the darkness, and the light dwelleth with him.

World English Bible (WEB)

he reveals the deep and secret things; he knows what is in the darkness, and the light dwells with him.

Young’s Literal Translation (YLT)

He is revealing deep and hidden things; He hath known what `is’ in darkness, and light with Him hath dwelt.

தானியேல் 2:22 in English

avarae Aalamum Maraiporulumaanathai Velippaduththukiravar; Irulilirukkirathai Avar Arivaar; Velichcham Avaridaththil Thangum.


Read Full Chapter : Daniel 2