தமிழ்

Daniel 5:14 in Tamil

தானியேல் 5:14
உனக்குள்ளே தேவர்களின் ஆவி உண்டென்றும், வெளிச்சமும் புத்தியும் விசேஷித்த ஞானமும் உன்னிடத்தில் காணப்பட்டதென்றும் உன்னைக்குறித்துக் கேள்விப்பட்டேன்.

Daniel 5:14 in Other Translations

King James Version (KJV)

I have even heard of thee, that the spirit of the gods is in thee, and that light and understanding and excellent wisdom is found in thee.

American Standard Version (ASV)

I have heard of thee, that the spirit of the gods is in thee, and that light and understanding and excellent wisdom are found in thee.

Bible in Basic English (BBE)

And I have had news of you, that the spirit of the gods is in you, and that light and reason and special wisdom have been seen in you.

Darby English Bible (DBY)

And I have heard of thee, that the spirit of the gods is in thee, and [that] light and understanding and excellent wisdom is found in thee.

World English Bible (WEB)

I have heard of you, that the spirit of the gods is in you, and that light and understanding and excellent wisdom are found in you.

Young’s Literal Translation (YLT)

And I have heard of thee, that the spirit of the gods `is’ in thee, and light, and understanding, and excellent wisdom have been found in thee.

தானியேல் 5:14 in English

unakkullae Thaevarkalin Aavi Unndentum, Velichchamum Puththiyum Viseshiththa Njaanamum Unnidaththil Kaanappattathentum Unnaikkuriththuk Kaelvippattaen.


Read Full Chapter : Daniel 5