தமிழ்

Daniel 5:13 in Tamil

தானியேல் 5:13
அப்பொழுது தானியேல் ராஜாவின்முன் உள்ளே அழைத்துவந்துவிடப்பட்டான்; ராஜா தானியேலைப் பார்த்து: நீ என் பிதாவாகிய ராஜா யூதாவிலிருந்து சிறைபிடித்துவந்த யூதரில் ஒருவனாகிய தானியேல் அல்லவா?

Daniel 5:13 in Other Translations

King James Version (KJV)

Then was Daniel brought in before the king. And the king spake and said unto Daniel, Art thou that Daniel, which art of the children of the captivity of Judah, whom the king my father brought out of Jewry?

American Standard Version (ASV)

Then was Daniel brought in before the king. The king spake and said unto Daniel, Art thou that Daniel, who art of the children of the captivity of Judah, whom the king my father brought out of Judah?

Bible in Basic English (BBE)

Then they took Daniel in before the king; the king made answer and said to Daniel, So you are that Daniel, of the prisoners of Judah, whom my father took out of Judah.

Darby English Bible (DBY)

Then was Daniel brought in before the king. The king spoke and said unto Daniel, Art thou that Daniel, of the children of the captivity of Judah, whom the king my father brought out of Judah?

World English Bible (WEB)

Then was Daniel brought in before the king. The king spoke and said to Daniel, Are you that Daniel, who are of the children of the captivity of Judah, whom the king my father brought out of Judah?

Young’s Literal Translation (YLT)

Then Daniel hath been caused to come up before the king; answered hath the king, and said to Daniel, `Thou art that Daniel who `art’ of the sons of the Removed of Judah, whom the king my father brought in out of Judah?

தானியேல் 5:13 in English

appoluthu Thaaniyael Raajaavinmun Ullae Alaiththuvanthuvidappattan; Raajaa Thaaniyaelaip Paarththu: Nee En Pithaavaakiya Raajaa Yoothaavilirunthu Siraipitiththuvantha Yootharil Oruvanaakiya Thaaniyael Allavaa?


Read Full Chapter : Daniel 5