தமிழ்

Daniel 5:29 in Tamil

தானியேல் 5:29
அப்பொழுது பெல்ஷாத்சார் தானியேலுக்கு இரத்தாம்பரத்தையும், அவனுடைய கழுத்தில் பொற்சரப்பணியையும் தரிப்பிக்கவும், ராஜ்யத்திலே அவன் மூன்றாம் அதிகாரியாயிருப்பவன் என்று அவனைக்குறித்துப் பறைமுறையிடவும் கட்டளையிட்டான்.

Daniel 5:29 in Other Translations

King James Version (KJV)

Then commanded Belshazzar, and they clothed Daniel with scarlet, and put a chain of gold about his neck, and made a proclamation concerning him, that he should be the third ruler in the kingdom.

American Standard Version (ASV)

Then commanded Belshazzar, and they clothed Daniel with purple, and put a chain of gold about his neck, and made proclamation concerning him, that he should be the third ruler in the kingdom.

Bible in Basic English (BBE)

Then, by the order of Belshazzar, they put a purple robe on Daniel, and a gold chain round his neck, and a public statement was made that he was to be a ruler of high authority in the kingdom.

Darby English Bible (DBY)

Then Belshazzar commanded, and they clothed Daniel with purple, and [put] a chain of gold about his neck, and made proclamation concerning him that he should be the third ruler in the kingdom.

World English Bible (WEB)

Then commanded Belshazzar, and they clothed Daniel with purple, and put a chain of gold about his neck, and made proclamation concerning him, that he should be the third ruler in the kingdom.

Young’s Literal Translation (YLT)

Then hath Belshazzar said, and they have clothed Daniel with purple, and a bracelet of gold `is’ on his neck, and they have proclaimed concerning him that he is the third ruler in the kingdom.

தானியேல் 5:29 in English

appoluthu Pelshaathsaar Thaaniyaelukku Iraththaamparaththaiyum, Avanutaiya Kaluththil Porsarappanniyaiyum Tharippikkavum, Raajyaththilae Avan Moontam Athikaariyaayiruppavan Entu Avanaikkuriththup Paraimuraiyidavum Kattalaiyittan.


Read Full Chapter : Daniel 5