தமிழ்

Daniel 5:9 in Tamil

தானியேல் 5:9
அப்பொழுது ராஜாவாகிய பெல்ஷாத்சார் மிகவும் கலங்கினான்; அவனுடைய முகம் வேறுபட்டது; அவனுடைய பிரபுக்கள் திகைத்தார்கள்.

Daniel 5:9 in Other Translations

King James Version (KJV)

Then was king Belshazzar greatly troubled, and his countenance was changed in him, and his lords were astonied.

American Standard Version (ASV)

Then was king Belshazzar greatly troubled, and his countenance was changed in him, and his lords were perplexed.

Bible in Basic English (BBE)

Then King Belshazzar was greatly troubled and the colour went from his face, and his lords were at a loss.

Darby English Bible (DBY)

Then was king Belshazzar greatly troubled, and his countenance was changed in him, and his nobles were confounded.

World English Bible (WEB)

Then was king Belshazzar greatly troubled, and his face was changed in him, and his lords were perplexed.

Young’s Literal Translation (YLT)

then the king Belshazzar is greatly troubled, and his countenance is changing in him, and his great men are perplexed.

தானியேல் 5:9 in English

appoluthu Raajaavaakiya Pelshaathsaar Mikavum Kalanginaan; Avanutaiya Mukam Vaerupattathu; Avanutaiya Pirapukkal Thikaiththaarkal.


Read Full Chapter : Daniel 5