தமிழ்

Daniel 5:16 in Tamil

தானியேல் 5:16
பொருளை வெளிப்படுத்தவும் கருகலானவைகளைத் தெளிவிக்கவும் உன்னைக்குறித்துக் கேள்விப்பட்டேன்; இப்போது நீ இந்த எழுத்தை வாசிக்கவும், இதின் அர்த்தத்தை எனக்குத் தெரிவிக்கவும் உன்னாலே கூடுமானால், நீ இரத்தாம்பரமும் கழுத்திலே பொற்சரப்பணியும் தரிக்கப்பட்டு, ராஜ்யத்திலே மூன்றாம் அதிபதியாய் இருப்பாய் என்றான்.

Daniel 5:16 in Other Translations

King James Version (KJV)

And I have heard of thee, that thou canst make interpretations, and dissolve doubts: now if thou canst read the writing, and make known to me the interpretation thereof, thou shalt be clothed with scarlet, and have a chain of gold about thy neck, and shalt be the third ruler in the kingdom.

American Standard Version (ASV)

But I have heard of thee, that thou canst give interpretations, and dissolve doubts; now if thou canst read the writing, and make known to me the interpretation thereof, thou shalt be clothed with purple, and have a chain of gold about thy neck, and shalt be the third ruler in the kingdom.

Bible in Basic English (BBE)

And I have had news of you, that you have the power of making things clear, and of answering hard questions: now if you are able to make out the writing and give me the sense of it, you will be clothed in purple and have a gold chain round your neck and be a ruler of high authority in the kingdom.

Darby English Bible (DBY)

But I have heard of thee, that thou canst give interpretations, and solve problems. Now if thou canst read the writing, and make known to me the interpretation thereof, thou shalt be clothed with purple, and have a chain of gold about thy neck, and shalt be the third ruler in the kingdom.

World English Bible (WEB)

But I have heard of you, that you can give interpretations, and dissolve doubts; now if you can read the writing, and make known to me the interpretation of it, you shall be clothed with purple, and have a chain of gold about your neck, and shall be the third ruler in the kingdom.

Young’s Literal Translation (YLT)

and I — I have heard of thee, that thou art able to give interpretations, and to loose knots: now, lo — thou art able to read the writing, and its interpretation to cause me to know — purple thou dost put on, and a bracelet of gold `is’ on thy neck, and third in the kingdom thou dost rule.’

தானியேல் 5:16 in English

porulai Velippaduththavum Karukalaanavaikalaith Thelivikkavum Unnaikkuriththuk Kaelvippattaen; Ippothu Nee Intha Eluththai Vaasikkavum, Ithin Arththaththai Enakkuth Therivikkavum Unnaalae Koodumaanaal, Nee Iraththaamparamum Kaluththilae Porsarappanniyum Tharikkappattu, Raajyaththilae Moontam Athipathiyaay Iruppaay Entan.


Read Full Chapter : Daniel 5