தமிழ்

Daniel 5:26 in Tamil

தானியேல் 5:26
இந்த வசனத்தின் அர்த்தமாவது: மெனே என்பதற்கு, தேவன் உன் ராஜ்யத்தை மட்டிட்டு அதற்கு முடிவுண்டாக்கினார் என்றும்,

Daniel 5:26 in Other Translations

King James Version (KJV)

This is the interpretation of the thing: MENE; God hath numbered thy kingdom, and finished it.

American Standard Version (ASV)

This is the interpretation of the thing: MENE; God hath numbered thy kingdom, and brought it to an end;

Bible in Basic English (BBE)

This is the sense of the words: Mene; your kingdom has been numbered by God and ended.

Darby English Bible (DBY)

This is the interpretation of the thing: MENE, God hath numbered thy kingdom, and finished it;

World English Bible (WEB)

This is the interpretation of the thing: MENE; God has numbered your kingdom, and brought it to an end;

Young’s Literal Translation (YLT)

This `is’ the interpretation of the thing: Numbered — God hath numbered thy kingdom, and hath finished it.

தானியேல் 5:26 in English

intha Vasanaththin Arththamaavathu: Menae Enpatharku, Thaevan Un Raajyaththai Mattittu Atharku Mutivunndaakkinaar Entum,


Read Full Chapter : Daniel 5