தமிழ்

Daniel 5:19 in Tamil

தானியேல் 5:19
அவருக்குக் கொடுக்கப்பட்ட மகத்துவத்திலே சகல ஜனங்களும் ஜாதியாரும் பாஷைக்காரரும் அவருக்கு முன்பாக நடுங்கிப் பயந்திருந்தார்கள்; அவர் தமக்குச் சித்தமானவனைக் கொன்றுபோடுவார், தமக்குச் சித்தமானவனை உயிரோடே வைப்பார், தமக்குச் சித்தமானவனை உயர்த்துவார், தமக்குச் சித்தமானவனைத் தாழ்த்துவார்.

Daniel 5:19 in Other Translations

King James Version (KJV)

And for the majesty that he gave him, all people, nations, and languages, trembled and feared before him: whom he would he slew; and whom he would he kept alive; and whom he would he set up; and whom he would he put down.

American Standard Version (ASV)

and because of the greatness that he gave him, all the peoples, nations, and languages trembled and feared before him: whom he would he slew, and whom he would he kept alive; and whom he would he raised up, and whom he would he put down.

Bible in Basic English (BBE)

And because of the great power he gave him, all peoples and nations and languages were shaking in fear before him: some he put to death and others he kept living, at his pleasure, lifting up some and putting others down as it pleased him.

Darby English Bible (DBY)

and for the greatness that he gave him, all peoples, nations, and languages, trembled and feared before him: whom he would he slew, and whom he would he kept alive; and whom he would he exalted, and whom he would he humbled.

World English Bible (WEB)

and because of the greatness that he gave him, all the peoples, nations, and languages trembled and feared before him: whom he would he killed, and whom he would he kept alive; and whom he would he raised up, and whom he would he put down.

Young’s Literal Translation (YLT)

and because of the greatness that He gave to him, all peoples, nations, and languages were trembling and fearing before him: whom he willed he was slaying, and whom he willed he was keeping alive, and whom he willed he was raising up, and whom he willed he was making low;

தானியேல் 5:19 in English

avarukkuk Kodukkappatta Makaththuvaththilae Sakala Janangalum Jaathiyaarum Paashaikkaararum Avarukku Munpaaka Nadungip Payanthirunthaarkal; Avar Thamakkuch Siththamaanavanaik Kontupoduvaar, Thamakkuch Siththamaanavanai Uyirotae Vaippaar, Thamakkuch Siththamaanavanai Uyarththuvaar, Thamakkuch Siththamaanavanaith Thaalththuvaar.


Read Full Chapter : Daniel 5