தமிழ்

Daniel 4:22 in Tamil

தானியேல் 4:22
அது பெரியவரும் பலத்தவருமாயிருக்கிற ராஜாவாகிய நீர்தான்; உமது மகத்துவம் பெருகி வானபரியந்தமும், உமது கர்த்தத்துவம் பூமியின் எல்லைபரியந்தமும் எட்டியிருக்கிறது.

Daniel 4:22 in Other Translations

King James Version (KJV)

It is thou, O king, that art grown and become strong: for thy greatness is grown, and reacheth unto heaven, and thy dominion to the end of the earth.

American Standard Version (ASV)

it is thou, O king, that art grown and become strong; for thy greatness is grown, and reacheth unto heaven, and thy dominion to the end of the earth.

Bible in Basic English (BBE)

It is you, O King, who have become great and strong: for your power is increased and stretching up to heaven, and your rule to the end of the earth.

Darby English Bible (DBY)

it is thou, O king, who art grown and become strong; for thy greatness is grown, and reacheth unto the heavens, and thy dominion to the end of the earth.

World English Bible (WEB)

it is you, O king, that are grown and become strong; for your greatness is grown, and reaches to the sky, and your dominion to the end of the earth.

Young’s Literal Translation (YLT)

`Thou it `is’, O king, for thou hast become great and mighty, and thy greatness hath become great, and hath reached to the heavens, and thy dominion to the end of the earth;

தானியேல் 4:22 in English

athu Periyavarum Palaththavarumaayirukkira Raajaavaakiya Neerthaan; Umathu Makaththuvam Peruki Vaanapariyanthamum, Umathu Karththaththuvam Poomiyin Ellaipariyanthamum Ettiyirukkirathu.


Read Full Chapter : Daniel 4