தமிழ்

Daniel 4:21 in Tamil

தானியேல் 4:21
அதின் இலைகள் நேர்த்தியும், அதின்கனி மிகுதியுமாயிருந்தது; எல்லா ஜீவனுக்கும் அதில் ஆகாரம் உண்டாயிருந்தது; அதின்கீழே வெளியின் மிருகங்கள் தங்கினது அதின் கொப்புகளில் ஆகாயத்துப்பட்சிகள் தாபரித்தது.

Daniel 4:21 in Other Translations

King James Version (KJV)

Whose leaves were fair, and the fruit thereof much, and in it was meat for all; under which the beasts of the field dwelt, and upon whose branches the fowls of the heaven had their habitation:

American Standard Version (ASV)

whose leaves were fair, and the fruit thereof much, and in it was food for all; under which the beasts of the field dwelt, and upon whose branches the birds of the heavens had their habitation:

Bible in Basic English (BBE)

Which had fair leaves and much fruit, and had in it food for all; under which the beasts of the field were living, and in the branches of which the birds of heaven had their resting-places:

Darby English Bible (DBY)

whose leaves were beautiful, and its fruit abundant, and in it was food for all; under which the beasts of the field dwelt, and in whose branches the birds of the heavens had their habitation:

World English Bible (WEB)

whose leaves were beautiful, and the fruit of it much, and in it was food for all; under which the animals of the field lived, and on whose branches the birds of the sky had their habitation:

Young’s Literal Translation (YLT)

and its leaves `are’ fair, and its budding great, and food for all `is’ in it, under it dwell doth the beast of the field, and on its boughs sit do the birds of the heavens.

தானியேல் 4:21 in English

athin Ilaikal Naerththiyum, Athinkani Mikuthiyumaayirunthathu; Ellaa Jeevanukkum Athil Aakaaram Unndaayirunthathu; Athingeelae Veliyin Mirukangal Thanginathu Athin Koppukalil Aakaayaththuppatchikal Thaapariththathu.


Read Full Chapter : Daniel 4