தமிழ்

Daniel 2:30 in Tamil

தானியேல் 2:30
உயிரோடிருக்கிற எல்லாரைப்பார்க்கிலும் எனக்கு அதிக ஞானம் உண்டென்பதினாலே அல்ல; அர்த்தம் ராஜாவுக்குத் தெரியவரவும், உம்முடைய இருதயத்தின் நினைவுகளை நீர் அறியவும், இந்த மறைபொருள் எனக்கு வெளியாக்கப்பட்டது.

Daniel 2:30 in Other Translations

King James Version (KJV)

But as for me, this secret is not revealed to me for any wisdom that I have more than any living, but for their sakes that shall make known the interpretation to the king, and that thou mightest know the thoughts of thy heart.

American Standard Version (ASV)

But as for me, this secret is not revealed to me for any wisdom that I have more than any living, but to the intent that the interpretation may be made known to the king, and that thou mayest know the thoughts of thy heart.

Bible in Basic English (BBE)

As for me, this secret is not made clear to me because of any wisdom which I have more than any living man, but in order that the sense of the dream may be made clear to the king, and that you may have knowledge of the thoughts of your heart.

Darby English Bible (DBY)

And as for me, this secret is revealed to me, not by [any] wisdom that I have more than any living, but to the intent that the interpretation should be made known to the king, and that thou mightest know the thoughts of thy heart.

World English Bible (WEB)

But as for me, this secret is not revealed to me for any wisdom that I have more than any living, but to the intent that the interpretation may be made known to the king, and that you may know the thoughts of your heart.

Young’s Literal Translation (YLT)

As to me — not for `any’ wisdom that is in me above any living hath this secret been revealed to me; but for the intent that the interpretation to the king they make known, and the thoughts of thy heart thou dost know.

தானியேல் 2:30 in English

uyirotirukkira Ellaaraippaarkkilum Enakku Athika Njaanam Unndenpathinaalae Alla; Arththam Raajaavukkuth Theriyavaravum, Ummutaiya Iruthayaththin Ninaivukalai Neer Ariyavum, Intha Maraiporul Enakku Veliyaakkappattathu.


Read Full Chapter : Daniel 2