தமிழ்

Daniel 2:27 in Tamil

தானியேல் 2:27
தானியேல் ராஜசமுகத்தில் பிரதியுத்தரமாக: ராஜா கேட்கிற மறைபொருளை ராஜாவுக்குத் தெரிவிக்க ஞானிகளாலும் ஜோசியராலும், சாஸ்திரிகளாலும், குறிசொல்லுகிறவர்களாலும் கூடாது.

Daniel 2:27 in Other Translations

King James Version (KJV)

Daniel answered in the presence of the king, and said, The secret which the king hath demanded cannot the wise men, the astrologers, the magicians, the soothsayers, shew unto the king;

American Standard Version (ASV)

Daniel answered before the king, and said, The secret which the king hath demanded can neither wise men, enchanters, magicians, nor soothsayers, show unto the king;

Bible in Basic English (BBE)

Then Daniel said in answer to the king, No wise men, or users of secret arts, or wonder-workers, or readers of signs, are able to make clear to the king the secret he is searching for;

Darby English Bible (DBY)

Daniel answered in the presence of the king and said, The secret that the king hath demanded cannot the wise men, the magicians, the scribes, the astrologers, shew unto the king;

World English Bible (WEB)

Daniel answered before the king, and said, The secret which the king has demanded can neither wise men, enchanters, magicians, nor soothsayers, show to the king;

Young’s Literal Translation (YLT)

Daniel hath answered before the king and said, `The secret that the king is asking, the wise men, the enchanters, the scribes, the soothsayers, are not able to shew to the king;

தானியேல் 2:27 in English

thaaniyael Raajasamukaththil Pirathiyuththaramaaka: Raajaa Kaetkira Maraiporulai Raajaavukkuth Therivikka Njaanikalaalum Josiyaraalum, Saasthirikalaalum, Kurisollukiravarkalaalum Koodaathu.


Read Full Chapter : Daniel 2