தமிழ்

Daniel 2:15 in Tamil

தானியேல் 2:15
இந்தக் கட்டளை ராஜாவினால் இத்தனை அவசரமாய்ப் பிறந்ததற்குக் காரணம் என்ன என்று ராஜாவின் சேர்வைக்காரனாகிய ஆரியோகினிடத்தில் கேட்டான்; அப்பொழுது ஆரியோகு தானியேலுக்குக் காரியத்தை அறிவித்தான்.

Daniel 2:15 in Other Translations

King James Version (KJV)

He answered and said to Arioch the king’s captain, Why is the decree so hasty from the king? Then Arioch made the thing known to Daniel.

American Standard Version (ASV)

he answered and said to Arioch the king’s captain, Wherefore is the decree so urgent from the king? Then Arioch made the thing known to Daniel.

Bible in Basic English (BBE)

He made answer and said to Arioch, O captain of the king, why is the king’s order so cruel? Then Arioch gave Daniel an account of the business.

Darby English Bible (DBY)

he answered and said to Arioch the king’s captain, Why is the decree so rigorous from the king? Then Arioch made the thing known to Daniel.

World English Bible (WEB)

he answered Arioch the king’s captain, Why is the decree so urgent from the king? Then Arioch made the thing known to Daniel.

Young’s Literal Translation (YLT)

He hath answered and said to Arioch the king’s captain, `Wherefore `is’ the sentence so urgent from before the king?’ Then Arioch hath made the thing known to Daniel,

தானியேல் 2:15 in English

inthak Kattalai Raajaavinaal Iththanai Avasaramaayp Piranthatharkuk Kaaranam Enna Entu Raajaavin Servaikkaaranaakiya Aariyokinidaththil Kaettan; Appoluthu Aariyoku Thaaniyaelukkuk Kaariyaththai Ariviththaan.


Read Full Chapter : Daniel 2