தமிழ்

Daniel 2:17 in Tamil

தானியேல் 2:17
பின்பு தானியேல் தன் வீட்டுக்குப்போய், தானும் தன் தோழரும் பாபிலோனின் மற்ற ஞானிகளோடேகூட அழியாதபடிக்கு இந்த மறைபொருளைக்குறித்துப் பரலோகத்தின் தேவனை நோக்கி, இரக்கம் கேட்கிறதற்காக,

Daniel 2:17 in Other Translations

King James Version (KJV)

Then Daniel went to his house, and made the thing known to Hananiah, Mishael, and Azariah, his companions:

American Standard Version (ASV)

Then Daniel went to his house, and made the thing known to Hananiah, Mishael, and Azariah, his companions:

Bible in Basic English (BBE)

And Daniel went to his house and gave his friends Hananiah, Mishael, and Azariah the news:

Darby English Bible (DBY)

Then Daniel went to his house, and made the thing known to Hananiah, Mishael, and Azariah, his companions;

World English Bible (WEB)

Then Daniel went to his house, and made the thing known to Hananiah, Mishael, and Azariah, his companions:

Young’s Literal Translation (YLT)

Then Daniel to his house hath gone, and to Hananiah, Mishael, and Azariah, his companions, he hath made the thing known,

தானியேல் 2:17 in English

pinpu Thaaniyael Than Veettukkuppoy, Thaanum Than Tholarum Paapilonin Matta Njaanikalotaekooda Aliyaathapatikku Intha Maraiporulaikkuriththup Paralokaththin Thaevanai Nnokki, Irakkam Kaetkiratharkaaka,


Read Full Chapter : Daniel 2