தமிழ்

Daniel 2:20 in Tamil

தானியேல் 2:20
பின்பு தானியேல் சொன்னது: தேவனுடைய நாமத்துக்கு என்றென்றைக்குமுள்ள சதாகாலங்களிலும் ஸ்தோத்திரமுண்டாவதாக; ஞானமும் வல்லமையும் அவருக்கே உரியது.

Daniel 2:20 in Other Translations

King James Version (KJV)

Daniel answered and said, Blessed be the name of God for ever and ever: for wisdom and might are his:

American Standard Version (ASV)

Daniel answered and said, Blessed be the name of God for ever and ever; for wisdom and might are his.

Bible in Basic English (BBE)

And Daniel said in answer, May the name of God be praised for ever and ever: for wisdom and strength are his:

Darby English Bible (DBY)

Daniel answered and said, Blessed be the name of God for ever and ever; For wisdom and might are his.

World English Bible (WEB)

Daniel answered, Blessed be the name of God forever and ever; for wisdom and might are his.

Young’s Literal Translation (YLT)

Daniel hath answered and said, `Let the name of God be blessed from age even unto age, for wisdom and might — for they are His.

தானியேல் 2:20 in English

pinpu Thaaniyael Sonnathu: Thaevanutaiya Naamaththukku Ententaikkumulla Sathaakaalangalilum Sthoththiramunndaavathaaka; Njaanamum Vallamaiyum Avarukkae Uriyathu.


Read Full Chapter : Daniel 2