தமிழ்

Daniel 2:32 in Tamil

தானியேல் 2:32
அந்தச் சிலையின் தலை பசும்பொன்னும், அதின் மார்பும் அதின் புயங்களும் வெள்ளியும், அதின் வயிறும் அதின் தொடையும் வெண்கலமும்,

Daniel 2:32 in Other Translations

King James Version (KJV)

This image’s head was of fine gold, his breast and his arms of silver, his belly and his thighs of brass,

American Standard Version (ASV)

As for this image, its head was of fine gold, its breast and its arms of silver, its belly and its thighs of brass,

Bible in Basic English (BBE)

As for this image, its head was made of the best gold, its breast and its arms were of silver, its middle and its sides were of brass,

Darby English Bible (DBY)

This image’s head was of fine gold, its breast and its arms of silver, its belly and its thighs of brass,

World English Bible (WEB)

As for this image, its head was of fine gold, its breast and its arms of silver, its belly and its thighs of brass,

Young’s Literal Translation (YLT)

This image! its head `is’ of good gold, its breasts and its arms of silver, its belly and its thighs of brass;

தானியேல் 2:32 in English

anthach Silaiyin Thalai Pasumponnum, Athin Maarpum Athin Puyangalum Velliyum, Athin Vayirum Athin Thotaiyum Vennkalamum,


Read Full Chapter : Daniel 2