தமிழ்

Daniel 2:43 in Tamil

தானியேல் 2:43
நீர் இரும்பைக் களிமண்ணோடே கலந்ததாகக் கண்டீரே, அவர்கள் மற்ற மனுஷரோடே சம்பந்தங்கலப்பார்கள்; ஆகிலும் இதோ, களிமண்ணோடே இரும்பு கலவாததுபோல அவர்கள் ஒருவரோடொருவர் ஒட்டிக்கொள்ளாதிருப்பார்கள்.

Daniel 2:43 in Other Translations

King James Version (KJV)

And whereas thou sawest iron mixed with miry clay, they shall mingle themselves with the seed of men: but they shall not cleave one to another, even as iron is not mixed with clay.

American Standard Version (ASV)

And whereas thou sawest the iron mixed with miry clay, they shall mingle themselves with the seed of men; but they shall not cleave one to another, even as iron doth not mingle with clay.

Bible in Basic English (BBE)

And as you saw the iron mixed with earth, they will give their daughters to one another as wives: but they will not be united one with another, even as iron is not mixed with earth.

Darby English Bible (DBY)

And whereas thou sawest the iron mixed with miry clay, they shall mingle themselves with the seed of men; but they shall not cleave one to another, even as iron doth not mingle with clay.

World English Bible (WEB)

Whereas you saw the iron mixed with miry clay, they shall mingle themselves with the seed of men; but they shall not cling to one another, even as iron does not mingle with clay.

Young’s Literal Translation (YLT)

Because thou hast seen iron mixed with miry clay, they are mixing themselves with the seed of men: and they are not adhering one with another, even as iron is not mixed with clay.

தானியேல் 2:43 in English

neer Irumpaik Kalimannnnotae Kalanthathaakak Kannteerae, Avarkal Matta Manusharotae Sampanthangalappaarkal; Aakilum Itho, Kalimannnnotae Irumpu Kalavaathathupola Avarkal Oruvarotoruvar Ottikkollaathiruppaarkal.


Read Full Chapter : Daniel 2