தமிழ்

Daniel 2:19 in Tamil

தானியேல் 2:19
பின்பு இராக்காலத்தில் தரிசனத்திலே தானியேலுக்கு மறைபொருள் வெளிப்படுத்தப்பட்டது; அப்பொழுது தானியேல் பரலோகத்தின் தேவனை ஸ்தோத்திரித்தான்.

Daniel 2:19 in Other Translations

King James Version (KJV)

Then was the secret revealed unto Daniel in a night vision. Then Daniel blessed the God of heaven.

American Standard Version (ASV)

Then was the secret revealed unto Daniel in a vision of the night. Then Daniel blessed the God of heaven.

Bible in Basic English (BBE)

Then the secret was made clear to Daniel in a vision of the night. And Daniel gave blessing to the God of heaven.

Darby English Bible (DBY)

Then was the secret revealed unto Daniel in a night vision. Then Daniel blessed the God of the heavens.

World English Bible (WEB)

Then was the secret revealed to Daniel in a vision of the night. Then Daniel blessed the God of heaven.

Young’s Literal Translation (YLT)

Then to Daniel, in a vision of the night, the secret hath been revealed. Then hath Daniel blessed the God of the heavens.

தானியேல் 2:19 in English

pinpu Iraakkaalaththil Tharisanaththilae Thaaniyaelukku Maraiporul Velippaduththappattathu; Appoluthu Thaaniyael Paralokaththin Thaevanai Sthoththiriththaan.


Read Full Chapter : Daniel 2