தமிழ்

Daniel 2:49 in Tamil

தானியேல் 2:49
தானியேல் ராஜாவை வேண்டிக்கொண்டதின்பேரில் அவன் சாத்ராக்கையும், மேஷாக்கையும், ஆபேத்நேகோவையும் பாபிலோன் மகாநகரத்துக் காரியங்களை விசாரிக்கும்படி வைத்தான்; தானியேலோவென்றால் ராஜாவின் கொலுமண்டபத்தில் இருந்தான்.

Daniel 2:49 in Other Translations

King James Version (KJV)

Then Daniel requested of the king, and he set Shadrach, Meshach, and Abednego, over the affairs of the province of Babylon: but Daniel sat in the gate of the king.

American Standard Version (ASV)

And Daniel requested of the king, and he appointed Shadrach, Meshach, and Abed-nego, over the affairs of the province of Babylon: but Daniel was in the gate of the king.

Bible in Basic English (BBE)

And at Daniel’s request, the king gave Shadrach, Meshach, and Abed-nego authority over the business of the land of Babylon: but Daniel was kept near the king’s person.

Darby English Bible (DBY)

And Daniel requested of the king, and he appointed Shadrach, Meshach, and Abed-nego over the administration of the province of Babylon. And Daniel was in the gate of the king.

World English Bible (WEB)

Daniel requested of the king, and he appointed Shadrach, Meshach, and Abednego, over the affairs of the province of Babylon: but Daniel was in the gate of the king.

Young’s Literal Translation (YLT)

And Daniel hath sought from the king, and he hath appointed over the work of the province of Babylon, Shadrach, Meshach, and Abed-Nego, and Daniel `is’ in the gate of the king.

தானியேல் 2:49 in English

thaaniyael Raajaavai Vaenntikkonndathinpaeril Avan Saathraakkaiyum, Maeshaakkaiyum, Aapaethnaekovaiyum Paapilon Makaanakaraththuk Kaariyangalai Visaarikkumpati Vaiththaan; Thaaniyaelovental Raajaavin Kolumanndapaththil Irunthaan.


Read Full Chapter : Daniel 2