தமிழ்

Daniel 2:46 in Tamil

தானியேல் 2:46
அப்பொழுது ராஜாவாகிய நேபுகாத்நேச்சார் முகங்குப்புற விழுந்து, தானியேலை வணங்கி, அவனுக்குக் காணிக்கை செலுத்தவும் தூபங்காட்டவும் கட்டளையிட்டான்.

Daniel 2:46 in Other Translations

King James Version (KJV)

Then the king Nebuchadnezzar fell upon his face, and worshipped Daniel, and commanded that they should offer an oblation and sweet odours unto him.

American Standard Version (ASV)

Then the king Nebuchadnezzar fell upon his face, and worshipped Daniel, and commanded that they should offer an oblation and sweet odors unto him.

Bible in Basic English (BBE)

Then King Nebuchadnezzar, falling down on his face, gave worship to Daniel, and gave orders for an offering and spices to be given to him;

Darby English Bible (DBY)

Then king Nebuchadnezzar fell on his face and worshipped Daniel, and commanded that they should offer an oblation and sweet odours unto him.

World English Bible (WEB)

Then the king Nebuchadnezzar fell on his face, and worshiped Daniel, and commanded that they should offer an offering and sweet odors to him.

Young’s Literal Translation (YLT)

Then hath king Nebuchadnezzar fallen on his face, and to Daniel he hath done obeisance, and present, and sweet things, he hath said to pour out to him.

தானியேல் 2:46 in English

appoluthu Raajaavaakiya Naepukaathnaechchaாr Mukanguppura Vilunthu, Thaaniyaelai Vanangi, Avanukkuk Kaannikkai Seluththavum Thoopangaattavum Kattalaiyittan.


Read Full Chapter : Daniel 2