தமிழ்

Daniel 2:29 in Tamil

தானியேல் 2:29
ராஜாவே, உம்முடைய படுக்கையின்மேல் நீர் படுத்திருக்கையில், இனிமேல் சம்பவிக்கப்போகிறதென்ன என்கிற நினைவுகள் உமக்குள் எழும்பிற்று; அப்பொழுது மறைபொருள்களை வெளிப்படுத்துகிறவர் சம்பவிக்கப்போகிறதை உமக்குத் தெரிவித்தார்.

Daniel 2:29 in Other Translations

King James Version (KJV)

As for thee, O king, thy thoughts came into thy mind upon thy bed, what should come to pass hereafter: and he that revealeth secrets maketh known to thee what shall come to pass.

American Standard Version (ASV)

as for thee, O king, thy thoughts came `into thy mind’ upon thy bed, what should come to pass hereafter; and he that revealeth secrets hath made known to thee what shall come to pass.

Bible in Basic English (BBE)

As for you, O King, the thoughts which came to you on your bed were of what will come about after this: and the unveiler of secrets has made clear to you what is to come.

Darby English Bible (DBY)

— as for thee, O king, thy thoughts arose upon thy bed, what should come to pass hereafter; and he that revealeth secrets hath made known to thee what shall come to pass.

World English Bible (WEB)

as for you, O king, your thoughts came [into your mind] on your bed, what should happen hereafter; and he who reveals secrets has made known to you what shall happen.

Young’s Literal Translation (YLT)

Thou, O king, thy thoughts on thy bed have come up `concerning’ that which `is’ to be after this, and the Revealer of secrets hath caused thee to know that which `is’ to be.

தானியேல் 2:29 in English

raajaavae, Ummutaiya Padukkaiyinmael Neer Paduththirukkaiyil, Inimael Sampavikkappokirathenna Enkira Ninaivukal Umakkul Elumpittu; Appoluthu Maraiporulkalai Velippaduththukiravar Sampavikkappokirathai Umakkuth Theriviththaar.


Read Full Chapter : Daniel 2